Instagram Facebook

Vzhledem k obrovskému přínosu této techniky a výborným osobním chirurgickým zkušenostem s ní se rozhodli svou první Castle Beauty Conference, kterou tito chirurgové pořádají každoročně v Hluboké nad Vltavou věnovat právě tomuto tématu a pozvali samotného spoluautora Lipoabdominoplastiky Fabia Nahase (Brazílie), plastického chirurga světového formátu, aby tuto operaci do detailu prezentoval na konferenci. Brazilská technika plastiky břicha se s výhodou uplatňuje převážně u pacientek s většími tukovými nadbytky na břiše. Umožňuje dosáhnout větší redukce tuku i kůže, je bezpečnější a docílíme lepšího estetického výsledku, než kdybychom v daném případě operovali standardní technikou. Upozorňuji, že lipoabdominoplastika neznamená výkon, při němž se nejprve standardně odsaje tuk a na něj navazuje standardní abdominoplastika. Je to zcela specifická technika, která pracuje v jiných anatomických rovinách a není potřeba provádět rozsáhlou mobilizaci stěny břišní, což je vždy u silnějších pacientek rizikové. „V současnosti touto technikou operuji přibližně 40% pacientek přicházejících ke korekci stěny břišní.“

Abdominoplastiku bez liposukce provádíme na našem pracovišti se zásadním vylepšením proti standardnímu postupu, a tím je použití tzv Baroudiho stehů, které fixují uvolněnou stěnu břišní po jejím vytažením v celé ploše ke spodině (fascii), od které je uvolněna. Tato bodová fixace zamezí vzniku hematomů, seromů v pooperačním období a umožňuje nám použít pouze jeden drén, který odstraňujeme při odchodu z kliniky nebo jen v mnoha případech nemusíme aplikovat vůbec a pacientka je zcela bez drénu.

Miniabdominoplastika v provedení MUDr.Pavla Kuriala neznamená pouhou redukci dolní části podbříšku, ale je prováděno uvolnění v celém rozsahu stěny břišní a sešití povolených svalů stěny břišní (diastázy) v celém jejich rozsahu. Pupík se přesouvá lehce níže do nové pozice a není kolem něj jizva a jizva v podbříšku je uložena nízko. Je to technika pro štíhlé pacientky s malým kožním nadbytkem a povoleným bříškem.

Abdominoplastika po velkých váhových úbytcích často vyžaduje techniku, při níž je potřeba redukovat kůže nejen ve vertikálním směru, ale i v horizontálním směru. To umožní redukovat velké kožní nadbytky v oblasti pasu, které by jinak při standardní technice zůstaly. Je to sice za cenu jizvy uprostřed v celé délce stěny břišní, ale výsledné kontury břicha jsou lepší.

  • Celková anestezie
  • Délka výkonu 1.5 - 2 hodiny
  • Hospitalizace 2 - 3 dny
  • stehy vstřebatelné
  • Rekonvalescence 2 - 3 týdny

Cena od: 47 000 Kč

Objednat konzultaci