Instagram Facebook

Klíčem k úspěchu je detailní studie obličeje a pochopení změn během procesu jeho stárnutí. Precizní anatomická orientace, znalost celé šíře operačních technik a zkušenosti chirurga umožňují operovat bezpečně a cílit na maximální požadovaný efekt. Nové operační techniky v obličeji a na krku jako jsou např. platysmaplastiky, SMAS – laloky, suspenzní techniky a lipomodeling nám dovolují mluvit spíše o remodelaci a omlazení obličeje než pouze o jeho vytažení a redukci nadbytečné kůže. Kritéria kvality operace jsou především kontura krku a dolní čelisti, vytažení střední etáže obličeje, ovlivnění oblasti kolem očí, pozice zevního obočí, vypnutí spánkové krajiny a hlavně dlouhodobá udržitelnost dosaženého výsledku. Široké spektrum možných chirurgických úkonů v obličeji klade různou časovou náročnost na provedení operace. Doba výkonu se může pohybovat od 1.5 hodiny do 4.5 hodiny. Jedním z nejrizikovější faktorů ze strany klientek představuje kouření. V tomto případě je bezpečnější provést některou z méně invazivních technik.

„Problematika korekcí obličeje a krku je velmi složitá a klade stále vyšší nároky na připravenost a zkušenost chirurga. Tím chci říci, že neexistuje jednoduchá, rychlá, zlatá ani šťastná technika, která by zaručovala vynikající a trvalý výsledek, jak je nezřídka v rámci marketingu prezentováno.“

  • Celková anestezie / analgosedace
  • Délka výkonu 90 min - 4,5 hodiny
  • Hospitalizace 2 dny
  • Stehy vstřebatelné
  • Rekonvalescence 2 - 3 týdny

Cena od: 58 000 Kč

Objednat konzultaci