Instagram Facebook

Zvětšení prsů silikonovými implantáty

Současná nabídka prsních implantátů, zejména co se týká široké škály jejich profilů umožňuje vybrat pro Vás implantát doslova na míru tak, aby co nejlépe splnil požadované nároky na objem i tvar prsů. Stěžejní roli při plánování zákroku má již samotná konzultace. Dozvíte se jaká tvarová specifika Vaše prsa představují, a se kterými je nutno počítat při výběru typu implantátu a volbě chirurgické techniky. Ačkoliv se samotný zákrok jmenuje zvětšení prsů (augmentace), stejně ne-li více je důležitý výsledný tvar prsů. „Mou snahou je docílit pro ženu atraktivní velikosti a přirozeného tvaru prsů, ale současně nesmí být patrné, že je toho docíleno pomocí implantátů.“ Přední světoví výrobci prsních implantátů nabízejí jak v kulatých tak v anatomických tvarech svých produktů různé projekce a rozměry pro jednotlivé velikosti (objemy), a to umožnuje zkušenému chirurgovi na základě měření pacientky vybrat skutečně implantát tzv. „na míru.“ Na našem pracovišti používáme implantáty značek Mentor, Polytech, Arion, Nagor, B-lite, Natrelle a Motiva.

Pokud je kromě zvětšení prsů potřeba provést současně jejich modelaci, provádíme tento zákrok současně v jedné operaci. I v tomto případě je snaha minimalizovat rozsah nutných jizev. Ovládáme jak cresent techniku přizvednutí dvorců, která stojí na hranici mezi prostou augmentací a modelací. Tak více typ modelačních technik jako jsou periareolární mastopexe, vertikální techniky modelací prsů spojené se současnou augmentací, tak i samozřejmě standardní T – techniky. MUDr.Pavel Kurial je společně s Prim.MUDr. Vladimírem Maříkem spoluautorem vertikální techniky modelace prsů spojené s augmentací tzv.VIBARP technika, kterou nadále vylepšují v souladu s moderními postupy.

Všichni výrobci prsních implantátů doporučují jejich výměnu po 10. letech. Postoj naší i mezinárodní odborné společnosti estetické plastické chirurgie je takový, že není nutno tyto implantáty po této době měnit, pokud je vše v pořádku po stránce zdravotní i estetické. Doporučením je provádět v tomto případě jednou ročně ultrazvukové vyšetření prsů. Všechny firmy v současné době dávají záruku pro případ prasknutí implantátu v jakémkoliv časovém horizontu od operace. Nový implantát je poskytnut zdarma. Toto je často v rámci marketingu na webu prezentováno jako „doživotnost implantátů“, což v praktické rovině samozřejmě není. Pacientka sice za implantát neplatí, ale operaci podstoupit musí.

Ačkoliv přítomnost implantátů v prsou může mít i svá úskalí a komplikace, pokud je k operaci dobrý důvod ze strany ženy a zákrok je pečlivě připraven a proveden zkušeným plastickým chirurgem, přinese Vám pak osobní uspokojení, pocit ženskosti, atraktivity a posílí seběvědomí.

  • Konzultace s lékařem
  • Délka výkonu 50 - 70 min
  • Hospitalizace 2 dny
  • Stehy vstřebatelné
  • Rekonvalescence 2 - 3 týdny

Cena od: 65 000 Kč

Objednat konzultaci

Zvětšení prsů přenosem vlastního tuku

Přirozený způsob, jak docílit větší velikosti prsů a rovněž ovlivnit jejich tvar a korigovat případné asymetrie je lipomodeling. Zvětšením prsů pomocí vlastního tuku získáváte estetický profit ze 2 operací. Fáze odběru tuku je totiž spojena s modelací problematických tělesných partií jako jsou břicho, pas, zevní a vnitřní stehna, kolena apod. Hlavní výhodou zvětšení prsou pomocí vlastního tuku je nepřítomnost implantátu. Přestože augmentace pomocí silikonových implantátů je a bude stále nejrozšířenějším způsobem jak dosáhnout vyšší velikosti a lepšího tvaru prsou, je třeba počítat i s nežádoucími průvodními jevy implantátů. Mezi ně patří kapsulace, někdy hmatatelnost, vrásnění implantátu, výskyt seromů nebo čistě jen potřeba výměny. Těchto jevů jsou pacientky po zvětšení prsou pomocí tuku uchráněny. Bolestivost je u lipomodelingu menší než při použití implantátů a rovněž rekonvalescence je kratší. Na druhé straně je potřeba počítat s tím, že část přeneseného tuku se vstřebá, přibližně 40%. Proto se z tohoto důvodu při operaci záměrně aplikuje tuku více. I tak je možné zvětšit prsa maximálně o jednu velikost. Některé pracoviště udávají zvětšení až o 2 velikosti, ale k tomu je vždy zapotřebí minimálně jeden další tukový přenos. Tukové injekce se do prsou vpravují přes 4 nepatrné vpichy, takže po operaci nezůstávají jizvy. Tuto operaci nelze provést rychle. Oboustranné zvětšení prsů touto technikou trvá přibližně 3 – 4 hodiny a vyžaduje sehraný operační tým. Aby byl výsledek stabilní a co nejméně tuku se vstřebalo, je potřeba , aby byl aplikován po velmi malých dávkách. Tak je na jedné straně během operace provedeno přibližně kolem 600 jednotlivých aplikací kanylou. Rychle aplikovaný tuk ve velkých dávkách by podléhal nekróze a došlo by k jeho kompletnímu vstřebání a pravděpodobně i k výskytu nežádoucích pooperačních jevů.

MUDr.Pavel Kurial patří mezi průkopníky moderního lipomodelingu v České republice a zavedl tuto techniku na českobudějovické plastické chirurgii do praxe.

  • Celková anestezie
  • Délka výkonu 3 - 4 hodiny
  • Hospitalizace 2 dny
  • Stehy vstřebatelné
  • Rekonvalescence 2 týdny

Cena od: 96 000 Kč

Objednat konzultaci