Instagram Facebook

estetické výkony

estetické výkony

Unikátní výkony

Je to výčet hlavních výkonů, které se neprovádí nebo jen v ojedinělé míře na ostatních pracovištích v republice. Tyto techniky nelze nahradit konvenčními postupy a umožňují dosáhnout na vyšší úroveň estetické korekce.

Lipoabdominoplastika (Brazilská technika plastiky břicha), použití Baroudiho stehů u plastiky břicha, technika vnitřní podprsenky (internal bra technique) , lipomodeling obličeje a prsů, závěs zevního obočí, redraping technika korekce malárních váčků, plastika paží a stehen (avulzní technika), Augmentační gluteoplastika, platysmaplastika – vytažení a remodelace krčního svalu, MACS – lift, korekce nosu a přepážky nosní v jedné době – použití chrupavčitých štěpů

Kombinované zákroky

Kombinace více estetických zákroků v jednom má výhodu nejen ve finanční úspoře, ale především v možnosti absolvovat současně několik zákroků během jedné pracovní neschopnosti. Zásadou při kombinování výkonů je hlavně bezpečnost pro pacienta. Tyto výkony MUDr. Pavel Kurial provádí v zázemí Nemocnice České Budějovice, a.s., která disponuje veškerým potřebným komplementem pro takové zákroky s návazností ostatních medicínských oborů. „ U kombinovaných zákroků s výhodou uplatňujeme tzv. princip tandemových operací, při kterých pracují dva zkušení plastičtí chirurgové současně. Výrazně se zkracuje operační čas a tím i doba celkové anestezie . Snižují se tak významně rizika související s delším operačním výkonem.“

obličej

Vypadat méně unaveně a mladistvěji v obličeji je hlavním požadavkem pacientek přicházejících k ošetření. Předpokladem k dosažení požadovaného výsledku je správná diagnostika obličeje jako estetického celku. Následně je možné vybrat např. jeden zákrok, který bude mít nejvýraznější efekt pro celý obličej, nebo kombinovat více zákroků a maximalizovat výsledek.

Postupná ztráta tukové tkáně v oblasti zejména kolem očí hrají klíčovou roli v procesu stárnutí obličeje.

Doplnění chybějícího tuku přenosem toho vlastního (lipomodeling, lipografting) umožňuje dosáhnout na vyšší úrovně estetické korekce v obličeji.

operace víček VÝPLNĚ KYS. HYALURONOVOU OPERACE NOSU Face-lift/MACS-lift/neck-lift a další…
obličej
prsa

prsa

Pevnější a atraktivnější poprsí po těhotenství nebo váhových změnách je společným cílem pro ženy uvažující o modelaci prsů, jejich zvětšení nebo naopak zmenšení. V popředí zájmu korekce je především tvar prsů, správná pozice dvorců, odpovídající velikost, plný dekolt, minimum jizev a dlouhodobý výsledek.

Zvětšení prsů, augmentace prsů Zmenšení a modelace prsů

Tělo

Lipoabdominoplastika (brazilská technika plastiky břicha), avulzní technika plastiky paží a stehen, gluteoplastika jsou operace, které jsme jako první v České republice začali provádět již před více než 10 lety a doposud je v největších počtech provádíme. Tyto operace jsou v mnoha případech nenahraditelné jinými výkony.

Abdominoplastika /Lipoabdominoplastika Operace odstálých boltců (Otoplastika) MODELACE PAŽÍ MODELACE STEHEN LIPOSUKCE LABIOPLASTIKA
Tělo