Instagram Facebook

Dr. med. Pavel Kurial

Ästhetisch-plastische Chirurgie

info@kurial.cz +420 723 021 615

konzultace

Cílem konzultace s MUDr. Pavlem Kurialem je nalézt pro Vás optimální postup řešení požadavku, se kterým přicházíte. Správná definice a diagnostika problému ve vztahu k ostatním tělesným partiím a Vaší osobnosti hraje klíčovou roli ve volbě strategie ošetření a naplánování konkrétních chirurgických postupů potřebných k zákroku, ze kterého musíte v konečném důsledku po estetické stránce profitovat.

„I v případě, že vidím v plánované operaci smysl a přínos pro pacientku, a ta si přesto není jistá svým rozhodnutím, pak jednoznačně doporučuji neoperovat nebo zvážit některou alternativu z méně invazivních procedur. Rozhodnutí nechat se operovat je vážná věc a vyžaduje motivovanou osobnost.“

„Pokud shledám, že operace, kterou pacientka žádá bude mít jen malý nebo žádný efekt, vyslovím to a zákrok pacientce nedoporučím. Neprovádím tzv. operace pro operace.“

Během konzultací při plánování zákroku MUDr.Pavel Kurial pro snadnější a reálnou představu pacientek využívá jak fotografie z provedených operací tak kresbu schémat.

Cena vstupní konzultace: 300 Kč

Objednat konzultaci
konzultace