Zvětšení červeně rtů

Zpět na operace

Zvětšením červeně rtů dochází k jejich zvýraznění. Působí pak plnějším a více sexy dojmem. Je možné provést zvětšení pouze horního rtu nebo v kombinaci s dolním rtem. Operačních technik, které se používají existuje celá řada. Lze je rozdělit do dvou základních skupin.

Jednu skupinu představují zákroky, kdy je ret zvětšován pomocí implantátů aplikovaných injekčně. Jedná se o metody, které mají dočasný efekt. Většina injekčně aplikovaných implantátů je postupem času vstřebána. Jedná se nejčastěji o preparáty jako jsou kolagen, kyselina hyaluronová nebo injekce vlastního tuku. Výhoda těchto technik spočívá v jednoduchosti aplikace a možnosti navrácení se k původnímu tvaru a velikosti rtů.

Druhou skupinu představují operační zákroky, pomocí kterých dochází k trvalému zvětšení rtů. Velice efektní technikou je zvětšení červeně rtu pomocí tzv. V-Y lalůčků. Je to operace, která se provádí v jednom nebo ve dvou sezeních. Další dosti používanou techniku představuje vyplnění rtu pomocí temporoparietální fascie odebrané z nářezu ve vlasové části hlavy. Volba techniky vychází z velikosti a tvaru rtů pacientky v návaznosti na její preferenci.


Stehy se zpravidla odstraňují 10. až 12. den od operace. Do té doby je vhodné upřednostňovat měkkou, kašovitou stravu. Jizvy po těchto zákrocích nebývají patrné.

Zpět na operace

 

 

 

kurial_footer_new.png