Operace horních a dolních víček

Zpět na operace

Důvodem k operaci víček je zpravidla přebytečná kůže a výskyt tukových váčků na horních event. dolních víčkách. Cílem operace je odstranění těchto kožních přebytků a tukových váčků. V případě správné indikace má operace víček velmi omlazující efekt na celkový vzhled a výraz obličeje. Zákrok lze provést odděleně buď jen na horních nebo jen na dolních víčkách a také je možno oba výkony provést současně při jedné operaci.

Výkon se provádí ambulantně v místním umrtvení. V úvodu zákroku operatér provádí nákres vedení chirurgických řezů a určuje rozsah kožních přebytků na obou stranách současně tak, aby bylo dosaženo symetrie. Následuje injekční aplikace anestetika a samotný operační zákrok.

Po operaci jsou sešité rány kryty tenkou páskou, která se ponechává po dobu 7 dní do vyjmutí stehů. Na horních víčkách je výsledná jizvička uložena do ohybové rýhy víčka a na dolních víčkách je uložena těsně pod řasami. Po zákroku je pacientka vybavena oční vodou a čtverečky, kterými si pacientka v prvních dnech chladí víčka, aby pooperační otok co nejdříve odezněl. Před plánovanou operací je vhodné pořídit si v lékárně nebo ve zdravotnických potřebách malé gelové sáčky sloužící k ochlazování. Přítomnost operace je vhodné maskovat dočasně tmavými brýlemi. Po vyjmutí stehů doporučujeme chránit jizvičky 3 měsíce před sluncem krémy s ochranným UV filtrem a provádět tlakové masáže a promašťování dle instruktáže.

Zpět na operace

 

 

 

kurial_footer_new.png