Korekce nosu

Zpět na operace

Korekční operace nosu má za cíl upravit kostěnou a chrupavčitou část nosu tak, aby bylo dosaženo optimálního tvaru nosu.   Je dobré, když má pacientka konkrétní představu o tom, co by chtěla operačním zákrokem na svém nose změnit. Při plánování zákroku je třeba posoudit jakého výsledku lze a jakého nelze vzhledem k výchozímu tvaru dosáhnout.

Operace se provádí buď takzvanou zavřenou nebo otevřenou technikou. Při zavřené jsou jizvy lokalizovány uvnitř nosu a při otevřené jizva zasahuje na kožní část přepážky nosní. Tato je nejčastěji indikována při korekcích nosního hrotu.

U nosů, kde více převažuje nadbytek tkání, například prominující hrbol nosní, nápadný široký nos, rozšířená špička nosu apod., se provádí zákroky ve smyslu odseknutí hrbolu, odstranění části alárních chrupavek, zkrácení a snížení přepážky nosní apod. Naopak u nosů, kde tkáně spíš chybí (sedlovitý nos, nevýrazná špička nosní, kolabující nosní křídla apod.), se provádí výplně pomocí chrupavčitých štěpů, kostěných štěpů nebo umělých implantátů.

Zákroky, při kterých se provádí korekce kostěné části nosu pomocí osteotomií se provádí v celkové narkóze. Izolované zákroky na chrupavkách nosních lze provést v lokálním umrtvení ambulantně. V naprosté většině případů je na nos pooperačně přikládána sádrová dlaha na dobu 10-14d ní. Po sejmutí fixace se zahajují masáže nosu dle instruktáže.

Zpět na operace

 

 

 

kurial_footer_new.png