Korektivní operace obličeje a krku

Zpět na operace

Korektivní operace obličeje a krku se provádí ke zmírnění projevů stárnutí obličeje. S věkem dochází k přirozenému úbytku kolagenních a elastických vláken kůže a podkoží, ochabují mimické svaly, což má za následek pokles tváří, zvýraznění nasolabiálních rýh,  vrásky na čele, pokles obočí, kožní řasy na krku apod. Následující uvedené výkony slouží ke korekci uvedených projevů.

Face-lift (SMAS)
je zákrok při němž se redukuje vytažená kůže tváří a krku. Současně se vytvářej a vytahují laloky ze SMAS v typických místech. SMAS je označení pro povrchní muskuloaponeurotický systém obličeje. Vytažení laloků ze SMAS na tvářích a na krku má hlavní dopad na dlouhodobý výsledek.Tah za SMAS má směr šikmo nahoru a dozadu Jizvy jsou u tohoto zákroku uloženy ve vlasaté části temporální krajiny, dále směřují před boltcem retrotrageálně do záušního prostoru.
MACS-lift
Rozdíl tohoto zákroku proti klasickému provedení face-liftu spočívá především z jiného průběhu kožních nářezů a dále z odlišného způsobu  práce se SMAS. Výsledné jizvy jsou umístěny pouze před boltcem (do záušního prostoru již nezasahují) a dále zasahují podél vlasové hranice do temporální krajiny. SMAS je zavěšen pomocí tahů provlékané stehy) za hlubokou temporální fascii vytažen směrem vertikálním a směr tahu je kolmý nahoru. Je metodou volby u pacientek, které nemají příliš vyjádřeny kožní nadbytek na krku, dále pro případy, kde je žádoucí vytažení krajiny kolem zevního koutku očního a u pacientek nižších věkových skupin.

Vytažení čela (fronta lift, brow-lift)
Cílem tohoto zákroku je korekce příčných vrásek čela a korekce pokleslého obočí. Jsou případy, kdy lze lepší korekci horních víček docílit právě provedením tohoto zákroku.
Operace se provádí v závislosti na výšce čela buď z řezů na hranici vlasové nebo ve vlasech. Tento zákrok je možné rovněž provést endoskopicky.
Vytažení zevní části obočí (temporal lateral brow-lift)
Tímto zákrokem je možné z krátkého řezu schovaného ve vlasové části temporální krajiny provést zvednutí zevní části obočí a tím napnutí kůže s vyhlazením vrásek  spánkové krajiny.
Vytažení krku (neck-lift)
Tato operace slouží ke korekci podélných řas krku v krajině pod bradou, které jsou způsobeny kožním nadbytkem a ochablým svalem m.platysma. Principem operace je sešití svalu ve střední čáře z malého řezu umístěného pod bradou a jeho vytažení  do stran z řezů umístěných za boltci. Součástí tohoto výkonu je také odstranění přebytečné tukové tkáně krku buď pomocí liposukce nebo přímým vystíháním tukové tkáně.

Snahou operace je docílit vyhlazení vrásek krku a zvýraznění tzv. mentokolického úhlu. To je úhel který svírají krk s bradou. Tato operace je často součástí face-liftu.

Zpět na operace

 

 

 

kurial_footer_new.png