Modelace prsů

Zpět na operace

Cílem modelace prsů je zlepšit tvar prsů bez změny jejich celkového objemu. Jedná se vždy o určitý stupeň poklesu (ptózy) prsu, u kterého můžeme pozorovat buď pokles prsního dvorce pod úroveň podprsní rýhy nebo snížení převážně prsní žlázy pod úroveň podprsní rýhy. Oba stavy se mohou také kombinovat. Tím vzniká opravdu široké spektrum tvarů, které mohou pokleslá prsa zaujímat, a z toho vyplývá velká variabilita metod, kterými lze takto pokleslá prsa modelovat. Principem modelace je vytvořit prsa taková, aby prsní dvorce i celý prs byly uloženy výše a působily pevnějším mladistvějším dojmem.

Typy modelačních operací prsů
Modelační operace prsů lze rozdělit do tří základních  skupin. Jednu představují techniky,kde výsledné jizvy zaujímají tvaru převráceného T (výsledná jizva je kolem dvorce, potom vertikálně mezi dvorcem a podprsní rýhou a dále v průběhu podprsní rýhy). Druhou skupinu představují tzv. vertikální techniky, kdy výsledná jizva je pouze kolem dvorce a dále pokračuje vertikálou do podprsní rýhy. Třetí skupinu zastupují periareolární mastopexe, operační zákroky, kde je výsledná jizva umístěna pouze kolem dvorce. Plastický chirurg, který modelační operace prsů provádí, by měl ovládat všechny uvedené techniky. Jen tak může u konkrétní pacientky zvolit optimální postup, který povede k nejlepšímu tvaru prsů.

Organizace operace
Operace se provádí v celkové anestezii za třídenního pobytu na klinice. Pacientky jsou přijímány na kliniku v den zákroku. Je nutné aby byly v den operace nalačno, tzn. od půlnoci nejíst nepít a nekouřit. Anesteziolog, který pacientku při zákroku uspává požaduje předoperační vyšetření, které by mělo být provedeno přibližně jeden týden před operací u praktického lékaře. Na operačním sále plastický chirurg, který operaci vede zakresluje na těle pacientky orientační linie, průběh vedení chirurgických řezů a vyměřuje výši nového uložení prsního dvorce. Správný nákres je jeden ze základních předpokladů toho, aby bylo oboustranně dosaženo požadovaného tvaru a symetrie prsů. Samotný operační zákrok trvá přibližně kolem 1.5 hodiny. Operační rány jsou kryty po skončení zákroku sterilními čtverci a hrudník je fixován elastickými obinadly. Ze sálu je pacientka převezena na pooperační dospávací pokoj, kde je po narkóze monitorován stav vědomí a kontrolovány základní životní funkce. Je  pod stálým dohledem zdravotní sestry. Po odeznění účinků narkózy je pacientka umístěna zpět na svůj pokoj. Během zákroku je zahájeno profylaktické podávání antibiotik. Pooperačně pacientka pravidelně dostává injekce tlumící bolesti.

Pooperační péče
Převaz s vyjmutím drénů a navlečení elastického prádla absolvuje pacientka třetí den po zákroku, kdy zpravidla odchází domů. Pacientka je při propuštění z kliniky vybavena balením antibiotik a léků tlumících bolesti. Obdrží operační protokol (popis průběhu operace) a propouštěcí zprávu s doporučením, jak postupovat v pooperačním období a kdy se dostaví ke kontrolám. Zastřižení konečků stehů je provedeno za 14 dní od zákroku (stehy jsou vstřebatelné, procedura je nebolestivá). Během šesti týdnů po operaci pacientky nosí  elastickou podprsenku vyrobenou speciálně pro účely operace prsů. Za čtyři týdny je možno provádět lehké cvičení a za šest týdnů po operaci je možno provádět veškerou činnosti i sport bez omezení. Jizvy se preventivně promašťují, provádí se dle instruktáže tlakové masáže jizev a tři měsíce je nutno jizvy chránit před sluncem (krémy s vysokým UV filtrem).
Plastický chirurg provádí kontroly pacientky v časném pooperačním období a potom s delším časovým odstupem od zákroku.

Zpět na operace

 

 

 

kurial_footer_new.png