Zvětšení prsů pomocí silikonových implantátů (augmentace prsů)

Zpět na operace

Cílem operačního zákroku (augmentace prsů) je zvětšit objem a docílit co nejlepšího tvaru prsů pomocí silikonových implantátů.

Ženský prs prochází v průběhu života několika vývojovými fázemi a mění tak svůj tvar i velikost. Faktorů, které tvar prsů ovlivňují je mnoho (genetika, celková konstituce, hormonální změny, mateřství a kojení, váhové změny, věk a další). Z toho vyplývá velká různorodost mezi ženami, co se tvaru a velikosti prsů týká. Přístup k plastické operaci prsů proto musí být vždy individuální a vycházet z konkrétní velikosti a tvaru prsů s ohledem na celkovou tělesnou konstituci. To vše je nutno dát do souladu s představou a přáním pacientky, která se rozhodla zvětšovací operaci prsů podstoupit.

Předoperační konzultace s plastickým chirurgem má za cíl naplánovat operační zákrok tak, aby výsledek naplnil očekávání pacientky.  Volba optimálního implantátu, volba jeho uložení a volba operačního přístupu jsou tři klíčové otázky úspěšného zvětšení prsů.

Volba implantátů
Existují dva základní tvary implantátů, kulaté a anatomické. Každá skupina ještě obsahuje další členění podle výšky projekce, rozměrů a objemu. Tak má plastický chirurg možnost nabídnout pacientce implantát, který pomůže docílit požadovaného tvaru.

Je mnoho výrobců, které silikonové prsní implantáty produkují. Na našem pracovišti používáme implantáty firem Mentor (USA), McGhan (USA), Polytech (Německo), P.I.P. (Francie) a Eurosilicone (Francie). Široká možnost volby nám umožňuje co nejlépe kopírovat přání pacientek.

Volba uložení implantátu
Umístění implantátu pod žlázu nebo pod sval závisí především na tvaru prsu. Jsou případy, kdy může být uložení pod sval nevhodné a naopak.

Volba operačního přístupu
Jsou tři základní chirurgické přístupy pro vložení prsních implantátů. Přístup axilární (z podpaží), přístup periareolární (kolem dvorce) a přístup submammární (z podprsní rýhy).
Každý má svá pozitiva i negativa. Správná volba vychází z tvaru prsů a velikosti dvorců  s ohledem na přání pacientky.

Organizace operace
Pacientky jsou přijímány na kliniku v den zákroku. Je nutné aby byly v den operace nalačno, tzn. od půlnoci nejíst nepít a nekouřit. Anesteziolog, který pacientku při zákroku uspává požaduje předoperační vyšetření, které by mělo být provedeno přibližně jeden týden před operací u praktického lékaře. Na operačním sále plastický chirurg, který operaci vede zakresluje na těle pacientky orientační linie. To  napomáhá správnému uložení implantátů a umožňuje docílit optimálního tvaru a symetrie prsů.

Operaci provádí zpravidla dva plastičtí chirurgové, kteří tvoří společně s instrumentářkou sehraný operační tým. Samotný zákrok trvá zpravidla necelou hodinu.

Operační rány jsou kryty po skončení zákroku sterilními čtverci a hrudník je fixován elastickými obinadly. Ze sálu je pacientka převezena na pooperační dospávací pokoj, kde je po narkóze monitorován stav vědomí pacientky a kontrolovány základní životní funkce. Je  pod stálým dohledem zdravotní sestry. Po odeznění účinků narkózy je pacientka umístěna zpět na svůj pokoj. Během zákroku je zahájeno profylaktické podávání antibiotik. Pooperačně pacientka pravidelně dostává injekce tlumící bolesti. 

Převaz s navlečením speciálního elastického prádla pacientka absolvuje třetí den po zákroku, kdy zpravidla odchází domů.

Pooperační péče
Pacientka je při propuštění z kliniky vybavena balením antibiotik a léků tlumících bolesti. Obdrží operační protokol (popis průběhu operace) a propouštěcí zprávu s doporučením, jak postupovat v pooperačním období a kdy se dostaví ke kontrolám. Současně obdrží identifikační kartu od výrobce implantátů obsahující přesné údaje o typu, velikosti a výrobním čísle použitých prsních implantátů.

Zastřižení konečků stehů je provedeno za 14 dní od zákroku (stehy jsou vstřebatelné, procedura je nebolestivá). Během šesti týdnů po operaci pacientky nosí  elastickou podprsenku vyrobenou speciálně pro účely operace prsů. Během tohoto období by pacientky neměly zvedat paže nad úroveň ramen, aby nedošlo ke změně pozice implantátů.
Za čtyři týdny je možno provádět lehké cvičení a za šest týdnů po operaci je možno provádět veškerou činnosti i sport bez omezení. Jizvy se preventivně promašťují, provádí se dle instruktáže tlakové masáže jizev a tři měsíce je nutno jizvy chránit před sluncem (krémy s vysokým UV filtrem).

Plastický chirurg provádí kontroly pacientky v časném pooperačním období a potom s delším časovým odstupem od zákroku. 

Zpět na operace

 

 

 

kurial_footer_new.png