Kvalifikace

 • Studium a promoce na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • Atestace z chirurgie I. stupeň
 • Atestace z plastické chirurgie
 • Certifikovaný člen Společnosti estetické chirurgie České lékařské společnosti J.E.Purkyně
 • Člen Mezinárodní společnosti plastické chirurgie (IPRAS)
 • Člen Evropské společnosti plastické chirurgie (EPRAS)
 • Člen Společnosti plastické chirurgie České lékařské společnosti J.E.Purkyně
 • Člen Společnosti chirurgie ruky České lékařské společnosti J.E.Purkyně
 • Držitel licence České lékařské komory pro obor plastická chirurgie
 • Držitel Oprávnění pro provoz lékařské praxe v oboru plastická chirurgie
 • Účast na mezinárodních kongresech a sympoziích
 • Aktivní přednášková činnost

 

 

 

 

 

kurial_footer_new.png